Kies voor het alternatief!

Nederland is in beweging en het lijkt alsof vanzelfsprekende zaken steeds sneller dreigen te verdwijnen. Inwoners vervreemden van de politiek en gaan niet stemmen. Voor de toekomst staat onze gemeente voor grote opgaven. De bouw van 5.000 woningen ‘op Valkenburg’, de kostbare energietransitie en de manier waarop Katwijk zich beweegt in een Randstad die verandert. Ook in de toekomst moeten er voldoende groen te vinden zijn in onze gemeente. 
We willen ons de komende jaren blijven inzetten voor die unieke gemeente, waar mensen met veel plezier wonen. Daarnaast willen wij een scherpere en socialere koers om de woningnood op te lossen, voor passende woonruimte, geen geld wordt uitgegeven voor luxe en nutteloze voorzieningen en waar democratisering een hogere plaats op de agenda krijgt, terwijl de unieke identiteit van onze gemeente gewaarborgd blijft.

Er zijn grote hobbels op de weg. Het vertrouwen in de politiek is de afgelopen jaren gedaald. Steeds meer mensen lijken het idee te hebben dat politici eens in de vier jaar om hun stem vragen en zich dan niet meer laten zien. Dat moet anders. De politiek moet niet over de hoofden van de mensen heersen maar inwoners moeten de komende jaren beter betrokken worden. DURF pleit daarom voor het invoeren van het gemeentelijk referendum. Als er grote beslissingen moeten worden genomen is een volksraadpleging een goede optie. De bibliotheek in de Noordzeepassage is daar nu een mooi voorbeeld van. Dit proces duurt veel te lang. Geen oplossingen maar enkel verdeelde inwoners.

Politiek realisme vinden wij zeer belangrijk. Eerder hebben wij van de bibliotheek in de Noordzeepassage een breekpunt gemaakt omdat wij met dit plan niet kunnen instemmen. Het is typerend dat andere partijen zich niet aan deze stap wagen. Is er dan toch nog ruimte voor onderhandeling? Dit ondermijnt het vertrouwen van inwoners in de lokale politiek.

Een ander belangrijk punt voor DURF is dat de zorg op niveau blijft. Het uitgangspunt van de decentralisaties in de zorg is gestoeld op het idee dat we tegenwoordig in een netwerksamenleving leven en voor elkaar kunnen zorgen. Helaas is de praktijk vaak anders. We zien dat de autonomie van het individu voorop komt te staan en de gemeenschapszin in onze samenleving dreigt te verdwijnen. Dit heeft ook zijn weerslag op de zorg die we leveren. Niet iedereen kan een beroep doen op zijn buren, familie of vrienden. 
Wij vinden financieel realisme en eerlijkheid hierover zeer belangrijk. Sommige partijen willen echter de komende jaren diverse belastingen (ozb, honden- en toeristenbelasting) verlagen of afschaffen. Wij vinden dat onverantwoordelijk. Zo zullen naar verwachting de zorgkosten alleen maar stijgen en het is juist belangrijk dat we blijven investeren in een zorg waarin een mens in waarde kan blijven leven.

DURF is in 2017 begonnen met twee ‘jochies’ (zoals wij eerder in de Katwijksche Post zijn genoemd) en is nu uitgegroeid tot een volwaardige lokale volkspartij die veel mensen aanspreekt. We hebben veel positieve reacties gekregen en we zijn in staat gesteld een volwaardige lijst van 41 gemotiveerde kandidaten in te leveren. Op straat, langs huizen of via sociale media hebben wij de afgelopen maanden veel positieve reacties gehad en daar willen wij u ontzettend voor bedanken.

Wij vragen daarom uw vertrouwen zodat er de komende jaren gewerkt kan worden aan de toekomst van onze gemeente. Wij hebben er zin in!

U kunt Katwijk veranderen. Kies DURF en stem voor het alternatief.

Maart 2018