Kies voor strenge integratie

Op het eerste gezicht lijkt het misschien zo dat het onderwerp integratie niet om veel aandacht vraagt binnen de gemeente Katwijk, maar wij denken daar toch anders over. Ook hier zijn er mensen die rechtstreeks te maken hebben met mensen die nog niet volledig geïntegreerd zijn in de samenleving en daar soms overlast van ondervinden. Dit kan hem al zitten in kleine cultuurverschillen die op het eerste gezicht niet direct zichtbaar zijn en waar de politiek ook niet iets rechtstreeks aan kan doen. Desondanks zijn er nog genoeg zaken waar de gemeenteraad wel invloed op uit kan oefenen. Een belangrijke factor om goed mee te kunnen draaien is het spreken van de Nederlandse taal en we zien dat daar ook al de nodige belemmeringen zijn. Dat moet en kan anders.

Momenteel is het zo dat een statushouder uiterlijk vijf jaar heeft om het A2 niveau (dit is vergelijkbaar met het taalniveau van groep 8*) Nederlands te bereiken. Vaak gaat dit al met de nodige moeite en dan zijn er ook nog plannen van Rutte III om dit te verhogen naar B1. Om ervoor te zorgen dat de gemeente goed voorbereid is op deze verhoogde eis zouden er nog meer ‘taalcoaches’ moeten worden aangesteld. Dit zorgt voor het intensiever leren van het Nederlands, hier mag de komende jaren absoluut extra geld voor worden uitgetrokken. Het is van groot belang dat iedereen binnen onze gemeente op een goed niveau Nederlands kan spreken. Daarom vinden wij ook dat als mensen weigeren Nederlands te leren zij gekort moeten worden op hun bijstandsuitkering. Dit is al onderdeel van bestaande wetgeving, maar het is aan de gemeente om hier actief beleid van te maken (Wet taaleis Participatiewet**).

Vaak horen wij dat mensen ook het idee hebben dat veel statushouders op een gecentraliseerde plek wonen. Het is een logisch gevolg van het feit dat Dunavie statushouders onderbrengt in sociale huurwoningen die vaak in dezelfde buurten staan. Desondanks is het niet duidelijk hoe deze verdeling precies is en daar zouden wij graag meer transparantie in zien. In de afspraken met Dunavie staat dat statushouders zoveel mogelijk verdeeld moeten worden over de gemeente, maar dit wordt niet verder uitgewerkt.

Dit is een onderwerp wat nog onderbelicht is in de Katwijkse politiek. Eind vorige maand werd een zeer interessante raadscommissievergadering georganiseerd over dit onderwerp. Het is zaak de aandacht hiervoor door te zetten voor na de verkiezingen. Een geslaagde integratie is namelijk niet alleen belangrijk voor de persoon zelf, maar is ook sociaal naar de omgeving toe.

Lees verder over standpunten met betrekking tot integratie in Katwijk: https://www.durfkatwijk.nl/standpunten/13

*http://www.uvatalen.nl/site/page.php?contentID=9149
**https://www.rijksoverheid.nl/…/wat-is-de-taaleis-in-de-bijs…

Maart 2018