Kritische vragen over verbod Valkenburgse kerstboomverbranding

12 december werd duidelijk dat er geen kerstboomverbranding meer zal worden georganiseerd in Valkenburg. DURF vindt dat de gemeente geen abrupt einde aan tradities moet maken als niet duidelijk is wat hier de grondslag voor is. Dit besluit lijkt gebaseerd te zijn op wat er vorig jaar is gebeurd in Scheveningen, maar daar was voornamelijk handhaving het probleem. DURF vindt dat er meer duidelijkheid moet komen naar welke alternatieven precies is gekeken en hoe het proces is verlopen om tot deze beslissing te komen.

Wij hebben daarom onder andere vragen gesteld over de volgende punten:

1. Is er gekeken naar mogelijke alternatieven waardoor de kerstboomverbranding wel door kan gaan? Zo ja, welke mogelijkheden kwamen hier naar voren?
2. Hoe is het proces precies verlopen met de betrokken organisaties en is er nog actief naar een oplossing gekeken?
3. Het besluit lijkt abrupt te komen. Is het college van mening dat de voorgaande keren alles goed is gegaan?
4. Hoe gaat de gemeente voorkomen dat mensen nu zelf kerstbomen gaan verbranden en hierdoor juist meer overlast ontstaat?
5. Hoeveel klachten zijn er de afgelopen jaren precies binnengekomen over fijnstof door dit evenement?