Kwakelwei moet groen blijven

30 april besprak de gemeenteraad diverse moties over het groene gebied 'De Kwakelwei'. DURF vindt het van groot belang dat hier de komende tijd geen grootschalige bebouwing plaats zal vinden, maar dat we het weinige groen in onze gemeente juist bewaren.

De Kwakelwei is een gebied in Katwijk a/d Rijn met ontzettend veel potentie en waar ooit een park voor de hele gemeente kan worden gerealiseerd. Op dit moment is dat nog niet realistisch vanwege de kosten voor de gemeente, maar dit zijn projecten waar geduld en een lange adem nodig is.

Wij hebben daarom samen met andere partijen een motie opgesteld om bebouwing niet toe te staan en het gebied groen te houden.

Onze argumenten:

1. De ecologische en natuurlijke waarde komt onder druk te staan als er gebouwd gaat worden.
2. Als de raad nu al duidelijkheid geeft kan daar rekening mee worden gehouden met toekomstige plannen.
3. Het geeft duidelijkheid aan de recente koper van het gebied.

Helaas heeft de motie het niet gehaald doordat Fractie Smits op het laatste moment de toegezegde steun introk.