Maak jongeren een doelgroep voor wonen!

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen dient DURF een motie in om ‘jongeren’ als specifieke doelgroep vast te leggen in de komende Woonagenda. Op dit moment is dat nog niet het geval en wordt er vaak gesproken over ‘starters’, maar dit is een veel bredere groep mensen. Als we de komende tijd specifiek maatregelen willen nemen om jongeren te kunnen huisvesten, dan moeten zij als doelgroep worden vastgelegd.

Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tijdelijke huisvesting waarbij jongeren een tijdelijk contract krijgen voor vijf jaar. Tegelijkertijd loopt de inschrijftijd voor WoningNet door en kan er na deze periode gezocht worden naar een woning voor de langere termijn. Dit bevordert de doorstroming en geeft onze woningmarkt meer lucht.

Het CDA en de PvdA hebben onze motie al ondersteund en wij hopen dat deze straks raadsbreed wordt aangenomen! We houden u op de hoogte.