Maak loting nieuwbouw transparant

In Katwijk heerst op dit moment grote schaarste op de woningmarkt en daarom wordt er de komende jaren gelukkig werkt gemaakt van de broodnodige nieuwbouw in onze gemeente. Er wordt bij deze nieuwbouwprojecten vaak geloot en hier spelen diverse onduidelijkheden een rol. Voor die loting bij nieuwbouw bestaan namelijk geen wettelijke regels en daarmee verloopt dit proces niet in alle gevallen transparant.

Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om geen notaris aanwezig te laten zijn bij het lotingsproces en specifieke eisen te stellen aan mensen die een woning willen kopen. Deze gang van zaken kan vragen oproepen en is soms de oorzaak van frustratie. DURF hecht veel waarde aan transparantie en wil dat de gemeente aangeeft op welke manieren in de toekomst de transparantie gewaarborgd wordt bij lotingen in de toekomst. Ook bij de afspraken rond de toekomstige bouw op Vliegveld Valkenburg is dit van belang.

DURF heeft het college verzocht om ervoor te zorgen dat in de toekomst het loten transparanter verloopt en hierover snel afspraken te maken.