Meer duidelijkheid rondom Dunergie!

Vier oktober heeft DURF een aantal vragen opgesteld voor het gemeentebestuur over de initiatieven van Dunavie om de woningen van huurders te verduurzamen. Het ‘Dunergie-initiatief’ zorgt ervoor dat de woningen verbeterd worden en inwoners een daling van hun energielasten zullen gaan merken. Tijdens onze verschillende gesprekken in de wijk hoorden wij dat voor veel huurders onduidelijk is wanneer precies hun woning onder handen wordt genomen door de woningcorporatie. Ook werd duidelijk dat er verschillende ingrepen zonder duidelijke reden zijn uitgesteld. Al met al reden genoeg voor DURF om hier meer duidelijkheid over te krijgen!

De ‘no-regret maatregelen’ zullen ervoor zorgen dat er minder energie hoeft te worden gebruikt en daardoor de kosten zullen dalen. Als DURF zijnde hopen wij dat zoveel mogelijk bewoners een lagere energierekening kunnen krijgen en dat deze verduurzamingsmaatregelen zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Als dit dan langer duurt dan verwacht, dan is dit teleurstellend. Wij hebben daarom onder andere van het college gevraagd om een concreet tijdspad te geven van wanneer en waar precies de toekomstige maatregelen voor Dunergie worden genomen. Ook hebben wij gevraagd om aan te geven waar precies projecten zijn uitgesteld en waarom dit is gebeurd.

Daarnaast stelt Dunavie in haar jaarverslag 2018 dat er aan het gasvrij maken van de woningvoorraad een aanzienlijk financieel risico verbonden zit. Er wordt letterlijk gesteld dat: ‘Dunavie ziet de externe ontwikkelingen, meer betaalbare sociale woningen en meer inspanningen op het terrein van de duurzaamheid (o.a. woningen transformeren naar gasloos), op de lange termijn als een groot risico.’ De vraag is of het college dit ook op deze manier ziet en wat daar voor actie in de toekomst voor wordt ondernomen. DURF wil niet dat deze toekomstige kosten worden doorberekend naar de huurders van Dunavie toe