Meer ruimte voor horeca en terrassen!

Wij willen graag dat het college de mogelijkheden gaat bekijken om tijdelijk meer ruimte te kunnen geven aan terrassen van ondernemers die nu al zwaar getroffen zijn door de coronamaatregelen en straks alleen buiten mensen mogen ontvangen. Het is goed voorstelbaar dat er door de beperkte ruimte van sommige terrassen de behoefte is om dit tijdelijk iets uit te kunnen breiden en zo voldoende mensen te kunnen ontvangen en aan de anderhalve meter te kunnen voldoen.

Het is uiteindelijk aan de ondernemers om aan te geven of zij dat daadwerkelijk willen, maar wij vinden dat de gemeente actief moet kijken wat er mogelijk is zodat per situatie naar een passende oplossing kan worden gezocht.

DURF heeft daarom het college onder andere gevraagd of zij hiertoe bereid zijn en wanneer er duidelijkheid kan komen naar de ondernemers toe zodat zij weten wat mogelijk zal zijn deze zomer.

Wordt vervolgd!