Meer ruimte voor starterswoningen

Een punt waarop wij vinden dat de gemeente Katwijk zich kan verbeteren is het aanbieden van meer starters- en studentenwoningen. De krapte op de woningmarkt is voor veel jonge mensen een probleem. Nieuwe woningen bieden daar een oplossing voor. Ook kan de gemeente Katwijk hiermee profiteren van de groei van het aantal studenten die de komende jaren zich zullen vestigen op de Universiteit en Hogeschool Leiden. Om die twee zaken te kunnen bewerkstelligen kiest DURF ervoor om een deel van het voormalig vliegveld Valkenburg te bebouwen.