Motie aangenomen: houd de energietransitie betaalbaar

Aankomende donderdag dient DURF een motie in over de betaalbaarheid van de energietransitie. De afgelopen tijd is er onrust ontstaan in de Nederlandse politiek en samenleving over het prijskaartje voor het verduurzamen van onze huizen en het gasvrij maken van wijken. Het is belangrijk dat er duidelijkheid komt over de financiële consequenties van de maatregelen die in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg genomen gaan worden en daarom vinden wij dat daar door de gemeente een visie over moet worden opgesteld. Momenteel is het zo dat in de duurzaamheidsagenda vooral technische onderdelen zijn opgenomen. Hoe moet Katwijk verduurzamen? Wat is het tijdspad dat we moeten doorlopen? Hoe worden mensen gestimuleerd om te verduurzamen? Het is belangrijk om hier een idee over te hebben, maar ‘draagvlak gaat ook door de portemonnee’. Wij willen niet dat inwoners over een aantal jaar voor een negatieve financiële verrassing komen te staan.

Door de nieuwe ontwikkelingen van onder andere het Klimaatakkoord dat er aan zit te komen, wordt de eerder opgestelde duurzaamheidsagenda geactualiseerd. Dit zal voornamelijk op de ‘technische’ gebieden zijn, maar wij willen dat daar nu ook een tastbaarder aspect aan wordt toegevoegd: uw portemonnee. Tijdens de presentatie over het gasvrij maken van de Hoornes ging het ook kort over ‘klimaatarmoede’. Dit is natuurlijk een gevolg van het stijgen van de energierekening en dure verduurzamingsmaatregelen die moeten worden getroffen. Het lijkt ons dat iedereen hier op tegen is, maar het is dan wel belangrijk om hier duidelijke afspraken over te maken met elkaar. Dit is dan toetsbaar en kunnen wij in de toekomst op terugvallen.

DURF is van mening dat Katwijk zich voornamelijk moet focussen op nieuwe technieken die wij hier kunnen testen, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de betaalbaarheid en woongenot. De komende maanden gaat dit onderwerp nog veelvuldig terugkomen doordat de definitieve uitwerking van het Klimaatakkoord zal worden gepresenteerd en duidelijk wordt wat de regionale opgave zal zijn.

Donderdag 8 november werd de motie aangenomen door de gemeenteraad!