Motie aangenomen: online tool geldplannen

Motie DURF: Schulden aflossen, sparen, beleggen of pensioen opbouwen met behulp van online tool 'Geldplannen'.

7175 huishoudens in Katwijk leven momenteel met een laag inkomen. Zij hebben daardoor met problematische schulden te maken of hebben een grote kans deze te krijgen. Volgens de programmabegroting van de gemeente Katwijk zal het aantal gezinnen die in deze situatie verkeren, stijgen tot 7275 in 2022. Een zorgwekkende ontwikkeling.

Volgens onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid krijgt in Nederland slechts 2,5% van de huishoudens met schulden of een kans daarop professionele hulp. Ook de Katwijkse organisatie Grip op de Knip stelt in haar jaarverslag dat; ‘slechts een klein deel’ van de huishoudens in de ‘schulden-gevarenzone of kans daarop’ om hulp vraagt. Het is volgens Grip ‘niet eenvoudig om mensen over de drempel te krijgen om hulp te vragen’. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het taboe op armoede en de privacy waar men zich zorgen om maakt.

DURF is van mening dat er moet worden gekeken naar een moderne vorm van financiële hulp dat beter aanslaat bij de doelgroepen. Daarom verzoekt DURF het college met een motie tot het aanbieden van de Geldplannen van Startpunt Geldzaken. Dit is een online stappenplan dat helpt bij financiën.

Deze Geldplannen worden in verschillende vormen aangeboden. Zo zijn er plannen om uit de geldzorgen te komen, beter rond te komen, te sparen, af te lossen, te beleggen, pensioen op te bouwen enzovoorts. Door dit brede aanbod kan iedere inwoner goede tips krijgen. Het is gemaakt voor alle inkomens.

De Geldplannen worden vakkundig opgesteld door een samenwerkingsverband van het NIBUD, Vereniging Eigen Huis, Stichting Certificering FFP en de beleggers vereniging VEB. De gedeelde kennis op het gebied van budgetteren, besparen, hypotheken, sparen, beleggen en pensioenen zorgt voor een kwalitatief goed product voor de Katwijkse inwoners. Bovendien zijn de plannen online en anoniem bereikbaar waarmee de privacy van de gebruiker gewaarborgd blijft. De Geldplannen bieden een laagdrempelige uitkomst bij een structureel probleem.
DURF vindt daarom dat de gemeente Katwijk, net als inmiddels meer dan 150 andere gemeenten in Nederland, deze Geldplannen moet aanbieden aan haar inwoners.

Donderdag 8 november 2018 werd onze motie door de gemeenteraad aangenomen. 

Meer informatie? Hier een aantal links:

https://www.youtube.com/watch?v=pL-L1fzsnR4&t=2s
https://www.startpuntgeldzaken.nl/nederbetuwe
https://www.nibud.nl/beroepsmatig/startpunt-geldzaken/
https://www.startpuntgeldzaken.nl/