Motie betaalbaarheid gasvrij maken Hoornes niet aangenomenTijdens de raadsvergadering van 20 juni besprak de gemeenteraad het voorstel om het proces van het project gasvrije Hoornes door te zetten. Er zal daarom de komende maanden nóg meer onderzoek worden verricht en verschillende communicatietrajecten met de bewoners worden gestart. De kans is groot dat de huurders van Dunavie uiteindelijk de beslissende stem krijgen in het verhaal doordat zij met 70% moeten instemmen.

Het standpunt van DURF over het gasvrij maken van de Hoornes is absoluut helder: betaalbaarheid staat voor ons voorop en daarom zijn wij geen voorstander ervan om te experimenteren met huishoudens in onze gemeente. DURF heeft daarom tijdens de stemming een motie ingebracht met de strekking dat de jaarlasten (energie- en huurprijzen) niet verder mogen stijgen door het gasvrij maken. Veel partijen gaven aan voorstander te zijn van betaalbaarheid, maar het is altijd de vraag wat men precies daar onder verstaat. Mogen de jaarlasten wel een beetje stijgen als dit zorgt voor een reductie van CO2?

Uiteindelijk stemden de partijen SGP, GB, KiesKatwijk en HvK in met de motie, maar dat was niet genoeg voor een meerderheid. Een gemiste kans, want hiermee had de raad een duidelijk kader kunnen meegeven aan het college voor het definitieve voorstel. Al met al zullen wij de berichten over het gasvrij maken van de Hoornes kritisch blijven volgen en zijn erg benieuwd hoe de bewoners van de Hoornes tegen de plannen aan zullen kijken.