Motie: betere voorwaarden bij sloop huurwoningenDe komende periode zullen er ook in onze gemeente weer huurwoningen worden gesloopt om ze te kunnen vervangen met nieuwbouw. Wij vinden het belangrijk dat huurders inspraak krijgen, tijdig geïnformeerd worden, herhuisvesting goed georganiseerd is en er niet (!) minder woningen worden teruggebouwd uit dezelfde wooncategorie.

DURF wil daarom deze vier harde voorwaarden stellen aan de sloop van huurwoningen:

1. De nieuwbouw moet minimaal het aantal woningen bedragen als dat er gesloopt wordt. Daarnaast moet de nieuwbouw minimaal het aantal woningen omhelzen in dezelfde wooncategorie.
2. De gemeente moet alleen instemmen met sloop- en grondige renovatieplannen wanneer meer dan 70% van de huurders heeft ingestemd met de plannen
3. Er moet onderzoek zijn gedaan naar de herhuisvesting van bewoners en of deze niet leidt tot leefbaarheidsproblemen in andere wijken of buurten.
4. Het uitgangspunt moet zijn dat sloop- en grondige renovatieplannen 3 jaar voor aanvang bij de bewoners bekend worden gemaakt.