Motie DURF voor meer geld Hoornes weggestemd

14 november diende DURF een drietal moties in over de klimaatmaatregelen. Op 29 november is er namelijk een belangrijke vergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten waar wordt gesproken en gestemd over het Klimaatakkoord. Het is voor Katwijk belangrijk om onze belangen naar voren te brengen en proberen de gemaakte afspraken over het klimaatbeleid aan te passen in ons voordeel. Helaas dacht de gemeenteraad hier anders over en stemde zij massaal tegen onze moties.

De belangrijkste motie ging over het geld dat vanuit het Rijk ter beschikking wordt gesteld om de Hoornes gasvrij te maken. Wij zijn altijd al zeer kritisch geweest op deze plannen en vinden het zeer risicovol. Wat gaat dit betekenen voor de energierekening? Moeten mensen hoge transitiekosten betalen? Op dit moment is er nog zeer weinig bekend over de toekomstige warmtetarieven en om een juiste inschatting te kunnen maken voor in de toekomst moet dit wel het geval zijn. Eerder bleek al dat er fors meer geld moest worden geïnvesteerd (zeven miljoen euro meer) en dat er meer onderzoek nodig is om te kijken wat er mogelijk is. DURF vindt dat de gemeente zou moeten lobbyen bij het Rijk voor meer geld zodat de risico’s nog meer beperkt kunnen worden en onze inwoners ruimhartiger gecompenseerd kunnen worden.

Een redelijk voorstel omdat het Rijk juist graag wil dat Katwijk de Hoornes gasvrij gaat maken. Als de kosten hoger uit blijken te vallen: waarom zouden zij dit niet kunnen compenseren? De verwachting is dat er in april wordt gesproken over het definitief wel of niet door laten gaan van het gasvrij maken en voor DURF was het goed geweest als wij hier meer zekerheid over hadden kunnen bieden door meer geld vanuit het Rijk te kunnen krijgen. Helaas bleken wij de enige te zijn die graag deze inspanning had willen doen.