Motie: haal meer subsidies binnen met subsidiedeskundigeOnze gemeente kan mogelijk veel meer aanspraak maken op subsidies. Met name bij Europese gelden is het beeld somber: Katwijk ontvangt met 27 euro per inwoner fors minder dan het landelijk gemiddelde (60 euro) of buurgemeenten als Noordwijk (70 euro), Voorschoten (41 euro) of Teylingen (114 euro). En dat is zonde, want deze subsidies kunnen de eigen uitgaven van onze gemeente beperken. En dat is iets waar we serieus naar moeten kijken – helemaal nu er pijnlijke politieke keuzes worden gemaakt.

Wat zou Katwijk beter kunnen doen?

Momenteel maakt de gemeente gebruik van externe inhuur. Per project kijkt men of er nog subsidies beschikbaar zijn. Na eerdere vragen van DURF bleek dat de gemeente niet weet hoeveel deze externe inhuur kost. Wij vinden dat onwenselijk. Om effectiever, consistenter en beter controleerbaar beleid te maken kan de gemeente een subsidiedeskundige in dienst nemen. Dit zorgt voor een professionalisering, wat meer geld oplevert. Zo berichtte Omroep Zeeland: ‘Hoe krijgt Middelburg het voor elkaar dat ze zoveel Europees geld hebben binnengehaald? Het antwoord is even doeltreffend als simpel. Sinds tien jaar heeft de gemeente een subsidiedeskundige in dienst die passende subsidies zoekt bij projecten die de gemeente wil uitvoeren’. Het is dus een investering die zich zal uitbetalen.

Wij vinden dat Katwijk dit goede voorbeeld moet volgen. Daarom dienen wij een motie in, waarin we het college oproepen met een voorstel te komen om – al dan niet samen met andere gemeenten in de regio – een subsidiedeskundige in dienst te nemen.