Motie subsidiedeskundige kan rekenen op ruime meerderheid!


Begin december waren de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in onze gemeente. Als DURF hebben we ook onze inzet geleverd, mede in de vorm van enkele moties. En met succes. De motie om als Katwijk meer aanspraak te maken op subsidies – door het verkennen van de mogelijkheid van een subsidiedeskundige – wordt door het college overgenomen. Er zal worden gekeken welke mogelijkheden er zijn en op basis daarvan komt er een definitieve keuze. Lokale overheden lopen immers vaak geld mis omdat ze niet de specifieke mensen in dienst hebben die weten welke subsidies er allemaal aan te vragen zijn. Provinciale, landelijke of Europa subsidies kunnen ervoor zorgen dat de gemeente Katwijk zelf minder geld hoeft uit te geven.

We zijn blij dat er serieus wordt gekeken naar ons voorstel en het college hiermee aan de slag gaat! We houden u op de hoogte.