Motie:transparante loting bij nieuwbouwEr wordt bij deze nieuwbouwprojecten vaak geloot en hier spelen diverse onduidelijkheden een rol. Voor die loting bij nieuwbouw bestaan namelijk geen wettelijke regels en daarmee verloopt dit proces niet in alle gevallen transparant. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om geen notaris aanwezig te laten zijn bij het lotingsproces en specifieke eisen te stellen aan mensen die een woning willen kopen.

Deze gang van zaken kan vragen oproepen en is soms de oorzaak van frustratie. DURF hecht veel waarde aan transparantie en dient daarom een motie in om het gemeentebestuur aan te sporen hier afspraken over te maken met projectontwikkelaars.