Motie: Windmolens Valkenburg ongewenst voor recreatie en natuur

De gemeente Katwijk is aan het bekijken welke mogelijkheden er zijn om drie windmolens te plaatsen bij het Valkenburgse Meer. Wij vinden het gek dat er naar deze locatie wordt gekeken omdat het Valkenburgse Meer juist geschikt is voor rust, recreatie en natuur. De plaatsing van drie windmolens past voor DURF niet in het plaatje van een ‘recreatiegebied’.

Nu is duidelijk geworden dat het college binnen de juridische kaders mogelijkheden ziet om windmolens te plaatsen, maar nog lange tijd nodig heeft om hier een definitief besluit over te nemen. Naast alle ‘standaardkritiek’ die er valt te geven bij de plaatsing van grote windturbines, speelt hier ook nog iets anders mee. DURF heeft moeite met de plannen, omdat het ongetwijfeld ten koste zal gaan van het recreatieve en rustige karakter van het Valkenburgse Meer. Daarnaast maken veel omwonenden zich ook zorgen over de plannen en het is belangrijk om hier goed naar te willen luisteren. Er zijn voldoende mogelijkheden om op andere manieren duurzame energie op te wekken, maar het plaatsen van windmolens bij een recreatiegebied past hier voor ons niet bij.

DURF dient daarom een motie in om uit te spreken dat de plaatsing van windmolens in strijd is met de wens om het Valkenburgse Meer voor recreatie, rust en natuur te behouden.