Motie: stop voorrang statushouders voor woning

De afgelopen tijd zijn er in diverse gemeenten voorstellen geweest om de urgentieregeling voor statushouders af te schaffen. Wij vinden dat het nu ook tijd wordt om in Katwijk serieus te gaan bekijken wat hier de mogelijkheden voor zijn. Eerder gaf in de stemwijzer een meerderheid aan af te willen van de voorrangsregeling en dat is voor ons ook erg begrijpelijk. Toen DURF afgelopen week een bijeenkomst bezocht over de huisvestigingsverordening bleek dat ongeveer 6% van de toegewezen woningen worden toebedeeld aan statushouders. Dit is niet een enorm hoog percentage, maar waren in Katwijk toch al 42 woningen in 2017 (135 mensen) en de taakstelling was zelfs nog hoger (155). Het valt niet meer uit te leggen dat mensen meer dan vijf jaar moeten wachten op een sociale huurwoning, maar andere mensen (zonder ingeschreven te staan) voorrang krijgen. In de praktijk is het zo dat ook mensen die niet binnen de voorrangsregeling vallen soms in hele schrijnende situaties zitten. Dit hebben we ook eerder in Katwijk in het nieuws gezien.

DURF dient daarom 8 november samen met de SGP, een motie in dat de consequenties onderzoekt van het afschaffen van de voorrang voor statushouders. Nu denkt u waarschijnlijk: een onderzoek? Waarom niet direct afschaffen? Hier zijn wij ook in principe voorstander van, maar uit de ervaring blijkt dat het beter is om eerst een goed plan voor het afschaffen te hebben omdat er (financiële) gevolgen aan kunnen zitten. Er zijn namelijk meerdere manieren om het te doen en soms is optie A gunstiger dan optie B. Het moge wel duidelijk zijn dat het doel van het onderzoek voor ons is om na de resultaten zo snel mogelijk de urgentieregeling af te schaffen.