Ons standpunt over de N206, de noordvariant en omgevingsvergunning

Wij willen graag in dit artikel duidelijkheid geven over ons standpunt rond de N206, de noordelijke variant en overlast voor omwonenden. Er zijn grote fouten gemaakt door de provincie onder andere op het gebied van de participatie van omwonenden en het uitwerken van de alternatieve varianten. Wij willen dan ook Katwijk Smart Village bedanken voor hun alertheid en energie die er de afgelopen maanden in is gestopt om geloofwaardige alternatieven op te tuigen.

Op dit moment is de situatie niet goed voor Valkenburg. We hebben gezien dat de provincie geen extra geld wil besteden aan de zuidvariant en als gemeenteraad staan wij daarmee met de rug tegen de muur. Katwijk heeft aangegeven de meerkosten van de zuidvariant simpelweg niet te kunnen dragen. De terechte opmerkingen over de relatief grote bijdrage van Katwijk aan de RijnlandRoute, de slechte participatie van omwonenden en maatschappelijke impact spelen helaas geen rol bij het wel of niet verlenen van deze omgevingsvergunning. Als we deze vergunning nu niet verlenen dan zal een gang naar de rechter onvermijdelijk zijn en zullen de vertragingskosten op onze gemeente verhaald.

Een gang naar de Raad van State zou uitkomen op een kostenplaatje van bijna 5 miljoen euro voor onze gemeente.
Dit zou kunnen werken als de rechter ons gelijk zal geven, maar in alle eerlijkheid zal dit zeer waarschijnlijk niet het geval zijn. Hoe dat kan ondanks alle terechte (!) maatschappelijke bezwaren?

De gemeente moet volgens de wet een omgevingsvergunning namelijk juridisch gezien beoordelen op de standaardcriteria en het lijkt erop dat de vergunningsaanvraag van Boskalis hier volledig aan voldoet:

1. De weg voldoet aan de eisen van de Wet natuurbescherming en de stikstofuitstoot lijkt binnen de normen te blijven.
2. Het plan is getoetst aan de onderwerpen bedrijven en milieuzonering, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid en natuurbescherming. Ook daar wordt voldaan aan de criteria.
3. Voor de aanvraag is een onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting op de geluidsgevoelige objecten in de directe omgeving. Door het plaatsen van een geluidsscherm van 2,90 meter hoog en het verlagen van de verkeerssnelheid zullen de meeste woningen tijdelijk een lagere geluidsbelasting op de gevel van de woning krijgen in vergelijking met de huidige situatie.
4. Het plan voldoet aan de bepalingen van hoofdstuk 5 uit de Wet milieubeheer. In het kader van het plan zijn diverse berekeningen uitgevoerd naar de luchtkwaliteit in de omgeving. Uit deze berekeningen blijkt dat als gevolg van de tijdelijke weg geen normen worden overschreden. Tevens worden de geldende grenswaarden ook niet benaderd.
5. Er is een second opinion uitgevoerd op de aspecten geluid en luchtkwaliteit. Daarnaast is er een meetprotocol voor geluid, trillingen en grondwaterstanden.

Kortom: als deze feiten beoordeeld worden door een rechter dan maakt een afwijzing van onze gemeente geen tot zeer weinig kans. Het wekt valse verwachtingen naar u toe en dat willen wij voorkomen. Dat is geen mooie boodschap, maar wel een realistische en het oprechte verhaal.

In alle eerlijkheid storen wij ons dan ook aan partijen die beweren dat het afwijzen van de omgevingsvergunning nog prima mogelijk is. Zij hebben weinig aandacht voor wat er hierna zal gebeuren: een onvermijdelijke rechtszaak die Katwijk verliest en daarmee op moet draaien voor de forse vertragingskosten (bijna een miljoen euro per maand en het zal een forse periode duren). Het is natuurlijk logisch dat niemand blij is met deze noordvariant, maar deze omgevingsvergunning niet verstrekken lost dat probleem niet op.

Wij vinden het ook jammer dat de noordvariant uiteindelijk zal worden verkozen, maar vinden het belangrijk om onze overwegingen met u te delen. De beslissing hebben wij ook zeker niet lichtzinnig genomen. Het is begrijpelijk dat uw vertrouwen in de politiek een deuk heeft opgelopen door het slechte proces van de afgelopen maanden, maar de gemeenteraad van Katwijk had weinig keus. Het probleem zit hem echt bij de provincie die fout op fout heeft gemaakt en Valkenburg de dupe laat zijn van deze uitkomst.