Onze inzet in het coronadebat

Begin juni was het coronadebat in de raad over de noodmaatregelen en de gevolgen voor de maatschappij, economie en gemeentelijke financiën. De fractie van DURF heeft verschillende punten ingebracht die wij graag samengevat zouden willen delen.

1. Verzorgingscentra. Wij hebben de toezegging gekregen dat in de evaluatie van de coronacrisis in de gemeente Katwijk specifiek aandacht komt voor de manier waarop er in verzorgingscentra gehandeld is.
2. Actieplan Horeca. DURF wil zien dat het college een actieplan voor de horeca maakt. Het is nu een belangrijk moment om te beginnen met het opstellen van een nieuw horecabeleid in Katwijk zodat er na deze crisis een beleid ligt dat horecaondernemingen hier kan behouden en omarmen.
3. Onze economie. Om de economie draaiende te houden willen wij noodzakelijke (!) investeringen naar voren schuiven. Op deze manier creëren we banen en kunnen we werkgelegenheid behouden. DURF wil zien dat er een versnelling komt van voorgenomen investeringen in de gemeente waar de procedures nog niet zijn afgerond en de procedures om te gaan starten eerder in gang worden gezet. Wij denken aan investeringen in de woningbouw, buitenruimte en infrastructurele projecten.
4. De financiële positie van de gemeente. DURF zou graag zien dat er een compleet overzicht komt van alle taken van de gemeente die wettelijk uitgevoerd moeten worden en welke andere niet-wettelijke taken er nu uitgevoerd worden zodat het maken van juiste keuzes sneller en beter gaat als er in de toekomst bezuinigd dient te worden.
5. De Boulevard. In de zomer wordt het met het grote aantal toeristen weer een stuk drukker waardoor het aantal mensen op de boulevard flink toeneemt. Het zou een goed signaal zijn om toeristen er nogmaals aan te herinneren dat op de boulevard rechts lopen de norm is zodat het niet te druk wordt en iedereen veilig kan wandelen.

Heeft u nog aanvullingen? We horen het graag.