Onze Noordzee is het beschermen waard!

Eind juli stond er in de Katwijksche Post een belangrijk ingezonden stuk over onze Noordzee. De actiegroep Eendracht Maakt Kracht (EMK) is een petitie gestart. Hun zorgen spreken boekdelen: wat eens een bijzonder natuurgebied was, lijkt steeds meer te veranderen in een economisch wingewest.

Op dit moment zijn er plannen om enkele grote windmolenparken aan te leggen voor de kust van verschillende Nederlandse gemeenten, waaronder Katwijk. Maar welke impact heeft dat op de natuur? Wat zijn de gevolgen voor het zeeleven?

Eigenlijk weten we dat niet. Er is veel meer onderzoek nodig - iets wat het kabinet ook heeft toegegeven. Recente bevindingen lijken immers uit te wijzen dat de Noordzee ernstig te lijden krijgt onder de windmolenparken.

Deze inbreuk op de natuur is niet het enige waar DURF zich zorgen over maakt. De visserij heeft het als sector de afgelopen tijd steeds zwaarder te verduren. Neem de veeleisende regelgeving en strenge quota's. Maar ook het verdwijnen van visgebieden - mede door de komst van massale windmolenparken. De visserij staat onder druk; mannen die ook gewoon hun gezin moeten onderhouden. Hun belangen zijn door het Rijk niet genoeg meegenomen.

In onze ogen worden er de verkeerde keuzes gemaakt. Een prachtige onderwaterwereld moet het onderspit delven voor de energietransitie. Natuur opofferen om het klimaat te redden: het moge duidelijk zijn dat dit bij onze fractie gefronste wenkbrauwen oplevert.

De energietransitie is het onderwerp waarop DURF al eerder een kritisch geluid heeft laten horen. En dat blijven wij doen. Iedereen vindt het van belang dat we zuinig met onze aarde omgaan. Maar de weg om daar te komen bevat vele dwaalsporen. En zolang de verkeerde keuzes worden gemaakt zal DURF van zich laten horen.

We moeten niet onbezonnen windmolens bouwen, als we niet weten welke schade daardoor kan ontstaan. De Noordzee is van ons allemaal en behoort niet te industrialiseren. Uiteindelijk is onze zee in eerste plaats een rijkelijk ecosysteem met grote waarde. Dat besef moet neerdalen. DURF zal daarom de initiatieven van EMK van harte steunen!

Lees voor meer informatie:

https://www.vissersvoorvrijezee.nl/windmolenparken/

https://www.ad.nl/binnenland/leuk-al-die-windmolens-op-zee-maar-zijn-alle-bruinvissen-straks-doof~ab80945a/

https://www.pzc.nl/zeeuws-nieuws/bouw-windparken-verstoort-natuur-in-de-noordzee-ernstig~a0b1c201/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F