OPROEP DSV | Heeft u meer informatie over de situatie?

De afgelopen maanden hebben wij veel mensen gehad die ons hebben benaderd met zorgen over de situatie bij DSV en gemaakte keuzes in het verleden. Wij zouden een oproep willen doen aan mensen om zich bij ons te melden als zij een vermoeden hebben gehad van bepaalde misstanden. Dat is uiteraard anoniem en alleen voor ons bestemd. Het is voor ons namelijk van belang een zo'n compleet mogelijk beeld te krijgen van wat er is gebeurd en daardoor goede vragen te kunnen stellen.

Op dit moment ligt er enkel de samenvatting van het onderzoek naar de interne gang van zaken bij DSV en een rapport naar het functioneren van de gemeente. Alleen daaruit blijkt al dat er zorggeld is gebruikt om het vastgoed te kunnen financieren, er zonder de juiste onderbouwing extra appartementen aan de bouw zijn toegevoegd en de manager vastgoedontwikkeling ook als uitvoerder betrokken was bij de nieuwbouw. Hier moet gewoon verantwoording over worden afgelegd. De gemeente heeft aangegeven dat het gaat om de interne gang van zaken bij DSV, de samenvatting 'voldoet' en daarom zullen wij het rapport hoogst waarschijnlijk niet krijgen.

Wij vinden dit onacceptabel. Het is absoluut noodzakelijk dat er transparant verantwoording wordt afgelegd over de gemaakte fouten. Dat is niet alleen goed voor de toekomst, maar ook naar eerlijk naar alle werknemers en cliënten.