Probeer barakken te behouden

Eerder werd bekend dat het college een aantal barakken aan de Wassenaarseweg wil slopen. Dit om ruimte te maken voor een waterwingebied van Dunea. Het nieuws van de dreigende sloop leidde tot protesten van inwoners, betrokken organisaties en de erfgoedcommissie.

Als DURF staan we pal voor het waarborgen van ons erfgoed. Bovendien zouden er volgens plan meer dan driehonderd bomen moeten worden gekapt. Hierdoor komt het schaarse groen in onze gemeente nog meer onder druk te staan. Natuurlijk is voldoende drinkwater van onschatbare waarde, maar als DURF zoeken wij naar een beter evenwicht, een compromis tussen erfgoed, natuur en waterwinning. Er zijn in onze ogen nog veel vragen onbeantwoord. Zo zijn er een aantal varianten door Dunea zelf opgesteld waarbij een groter deel van de barakken behouden kunnen blijven en er een mooie combinatie met de groene omgeving gemaakt kan worden. Wij zouden willen zien dat een combinatie tussen het zogenoemde ‘barakkendorp’ en ‘landschapspark’ mogelijk is. Helaas worden andere opgestelde varianten nu onderbelicht. Daarnaast zijn er ook andere manieren om te voorzien in voldoende drinkwater dan via uitbreiding van de waterwinning in dit gebied.

Ook is het nog onduidelijk wat de kosten zouden zijn als de gemeente de barakken overneemt en zou renoveren. Daar zouden wij graag meer inzicht in willen. We moeten kritisch reflecteren op de omgang met de barakken de laatste jaren. Zij waren in het beheer van Dunea, maar het is duidelijk dat de barakken zijn verwaarloosd. Hadden zij hier niet meer en betere zorg voor moeten dragen? Is het nu niet zo dat het verwaarlozen ervoor heeft gezorgd dat ze nu 'makkelijker' gesloopt kunnen worden? Als dit het geval is dan vinden wij dit een kwalijke zaak.

Op dit moment is DURF er dan ook geen voorstander van om de vergunning aan Dunea voor het gebied te verstrekken. Er is nog te weinig onderzoek gedaan naar de alternatieve varianten die zijn opgesteld, de kosten voor het gebied zijn onduidelijk, en andere mogelijkheden voor waterwinning komen onvoldoende naar voren. Een beter evenwicht tussen erfgoed, natuur en waterwinning is voor ons cruciaal. Als deze positie niet door een groot deel van de partijen naar voren wordt gebracht, zullen we met een eigen voorstel komen.