Raadsleden beëdigt in de raad

DURF-raadsleden

Sonny Spek, Danny Dubbeldam en Arie van Rooijen zijn namens DURF op 29 maart 2018 geïnstaleerd als raadsleden. Nu is DURF onderdeel van de gemeenteraad geworden waarmee we eindelijk op politiek gebied aan de slag kunnen. Moties indienen, onderhandelen en het beste voor onze kiezers uit het vuur slepen. De  informateur is nu aan zet om een college op te stellen. De taak van een informateur is om te kijken welke partijen willen en kunnen samenwerken. Het voorbereidende, oriënterende veldwerk voordat een selecte groep van partijen met elkaar om tafel gaat om een coalitie te vormen. 

DURF wacht in die tijd niet af. Wij zullen verder gaan met het uitbouwen van de partij. Met name zal DURF zich richten op het vormen van een 'steunfractie'. Onze drie raadsleden zijn namelijk niet een expert op ieder vakgebied. En vaak is er wel specialistische kennis nodig voor lastige dossiers als de zorg en financiën. Daarom probeert iedere partij sympathisanten aan te trekken die tijdens het interne fractieoverleg een bijdrage willen leveren. Zo kun je als steunfractielid helpen om goede vragen te formuleren, en raadsleden een beter begrip van de praktijk mee te geven. Lijkt u dit interessant? Stuur ons een bericht! U mag gerust eens komen kijken hoe het er aan toe gaat op het gemeentehuis. 

Ook als u ideeën of opmerkingen heeft kunt u gerust contact opnemen.