Raadsonderzoek naar misstanden DSV en gemeente Katwijk

Uit de onderzoeken naar DSV en de gemeente is gebleken dat er sprake is geweest van nalatigheid en grote fouten. Er zijn structureel verkeerde beslissingen genomen, de gemeenteraad is over de eerder problemen bij DSV niet goed geïnformeerd en nu zijn de cliënten en werknemers de dupe. Wij vinden dat onacceptabel en er moet een raadsenquête komen om de onderste steen boven te krijgen.

Een raadsenquête kan betrokkenen in het openbaar onder ede horen en is daarmee een zwaar middel. DURF heeft altijd gezegd voor transparantie te staan en daar hoort de juiste verantwoording van betrokkenen ook onder. Daar hebben cliënten, werknemers en de inwoners van onze gemeente recht op.

Vanavond wordt onze motie, die door de oppositie mede wordt ingediend, in stemming gebracht. Wij hopen dat de coalitiepartijen hier ook in mee zullen gaan, want er valt genoeg te vragen over het gevoerde beleid en de gemaakte keuzes.