Referendum over de bibliotheek

Het is de taak van de gemeenteraad om uw mening door te voeren in beleid. Echter lijkt het soms alsof de politiek niet meer wil luisteren naar haar eigen inwoners. Een goed voorbeeld hiervan is de hoofdbibliotheek. Dit langslepende proces duurt al jaren. Onwil en onmacht en vooral eigenwijs vast blijven houden aan standpunten en verdeelde reacties. 
Wij gingen vandaag de straat op om mensen eens een referendumvraag over de mogelijke locatie van de nieuwe bibliotheek voor te leggen. De uitslag laat zich natuurlijk raden.

Daarom is DURF voor referenda! Niet om over alles de burger te laten beslissen maar vooral om de politiek terug te kunnen roepen als er niet meer geluisterd wordt. Talloze inwoners denken dikwijls 'ach, het gaat toch wel door'. 'Ze doen maar'. Dit sluimerde wantrouwen in de politiek is funester dan die 11 miljoen euro die er mee is gemoeid.
Investeer in vertrouwen voordat je plannen presenteert.

Wij pleiten daarom voor het raadgevend referendum in onze gemeente! Meer invloed geeft meer betrokkenheid.
Het is immers van groot belang dat inwoners beter mee mogen beslissen met grote dossiers in een gemeente en niet alleen over 'het bankje' en 'het boompje'. 
Dat verbetert het vertrouwen in de besluitvorming. 
Democratie is hoor en wederhoor en geen eenrichtingsverkeer!

Maart 2018