Snel duidelijkheid over burgerinitiatief voor sport- en cultuurcentrum


In juli heeft het college gesproken met de initiatiefnemers van het sport- en cultuurcentrum op nieuwbouwlocatie Valkenburg. Wij hebben begrepen dat het college zich zorgen maakt over de komst van het centrum en het niet vindt passen binnen de ‘dorpse’ uitstraling van de nieuwe kern op vliegveld Valkenburg. DURF wilt dat burgerparticipatie serieus wordt genomen en daarom de gemeente met een open vizier aankijkt tegen het initiatief voor het sport- en cultuurcentrum op nieuwbouwlocatie Valkenburg. Er liggen reële kansen om dit project op te laten pakken door particuliere investeerders waar de gemeente kan profiteren van de beschikbare ruimte. Het is begrijpelijk dat er eerst meer steun vanuit de gemeente moet komen voordat investeerders daadwerkelijk verdere stappen gaan zetten om een uitgebreide business case op te stellen.

Wij hebben daarom het college deze week gevraagd nader te onderbouwen onder welke voorwaarden het sport- en cultuurcentrum wel positief wordt ontvangen, waarom een regionale functie verkeerd zou zijn en welke kansen het gemeentebestuur hier nu ziet. De antwoorden zullen binnen vier weken volgen!