Stand van zaken Wob-verzoek DSV

Het is stil geweest rond ons Wob-verzoek over de stukken rond DSV, maar wij hebben echter niet stilgezeten. De gemeente is het lange proces gestart om ook de niet-openbare stukken te kunnen publiceren, maar dit proces neemt langere tijd in beslag. Wij hebben eerder deze maand wel alle gevonden interne mailwisselingen van de ambtenarij ontvangen, maar de resterende documenten ontbreken nog.

Het is zeer interessant om naar buiten te brengen, maar wij wachten daar nog even mee totdat wij alle stukken hebben ontvangen. In de zomer hebben wij gezegd dat de onderste steen boven moet komen en daar zijn wij nog steeds mee bezig. Op die manier proberen wij recht te doen aan de burgers van Katwijk, maar ook de cliënten en werknemers van DSV. Er liggen nog steeds een aantal vragen op tafel die moeten worden beantwoord.