Start een gemeentelijke dialoog over de koopzondag

De afgelopen dagen was er weer veel te doen over de koopzondag in Katwijk. Een discussie die vaak wordt gereduceerd tot het argument ‘Winkeliers moeten toch zelf kunnen bepalen op welke dag hun winkel open mag?’, terwijl deze discussie natuurlijk over veel meer gaat. Het gaat over de vraag wat voor gemeente wij willen zijn; een gemeente die openstaat voor een vrijer ondernemersbeleid of toch meer oog heeft voor de -ietwat abstractere- ‘unieke identiteit’ van Katwijk. Een discussie die iedereen aangaat omdat het gaat over de toekomst van onze mooie gemeente.

Het is tijd dat er eens een duidelijk constructief gesprek wordt gevoerd over dit onderwerp. Er worden momenteel verschillende argumenten gebruikt voor- en tegen de koopzondag die volgens DURF voornamelijk zijn gebaseerd op aannames. Niemand heeft volgens ons echt precies op een rijtje wat de gevolgen zijn voor de lokale middenstand als er een koopzondag wordt ingevoerd. Heeft de invoering van de koopzondag in andere gemeenten ervoor gezorgd dat de kleinere ondernemers het financieel zwaarder kregen? Zorgt de koopzondag ervoor dat de winkelstraat minder divers wordt qua winkelaanbod? Dit zijn zomaar een aantal vragen waarbij het belangrijk is dat er een antwoord komt voordat partijen een uitspraak doen over het wel of niet invoeren van de koopzondag.

De komende tijd zou er vanuit de gemeente een gesprek moeten worden gevoerd met de burgers, middenstand en de supermarkten in Katwijk om de precieze behoeften (en eventuele bezorgdheden) in kaart te brengen voor de gemeenteraad. Het is voor ons van belang dat wij weten waar de ondernemers zelf staan in het verhaal voordat wij voor hen gaan beslissen wat wel/niet mag. Misschien zijn er andere oplossingen te bedenken die de lokale middenstand kunnen ondersteunen.

Laten we ervoor zorgen dat de discussie over de koopzondag vooral op inhoud gevoerd wordt. Een motie met betrekking tot het ‘onmiddellijk’ mogelijk maken van de koopzondag doet absoluut geen recht aan de discussie die een stuk gecompliceerder ligt. DURF is het in essentie eens met het feit dat ondernemers moeten kunnen bepalen wanneer zij hun winkel openen, maar dit mag ironisch genoeg niet ten koste gaan van juist de ondernemers in Katwijk die het al zwaar hebben. Daarnaast is het belangrijk om het draagvlak onder inwoners in kaart te brengen, om zo een weloverwogen beslissing over de zondag te kunnen maken. De feiten moeten op tafel komen. Dat is de inzet van DURF voor de komende tijd.