Stop de sloop van Katwijks erfgoed

In deze wereld vol verandering en vernieuwing is het belangrijk mensen te laten zien wat ze met elkaar delen, waar de wortels van hun identiteit liggen. Erfgoed bepaalt mede de identiteit van de Katwijker, Rijnsburger en Valkenburger. Dit moet behouden blijven. In 2015-2016 is er een inventarisatie gemaakt van erfgoedonderwerpen. Dit is verwerkt tot een 'erfgoedvisie'. Deze gaat het bestaande beleid voor monumentenzorg vervangen. Afgesproken is dat een zogeheten Erfgoedplatform hier dan uitvoering aan gaat geven, waarbij de inwoners voldoende mogelijkheden krijgen een toereikende rol te spelen. Het college van CDA, CU en SGP stelt daarbij dat slechts één jaarlijkse bijeenkomst voldoende is. Dit is natuurlijk grote onzin. Je neemt erfgoed serieus of niet. Onlangs zijn leden van de monumentencommissie opgestapt, omdat zij vonden dat zij onvoldoende gehoor vonden bij dit college. Ook nu bleef het stil bij o.a. het CDA, blijkbaar is een dergelijk signaal niet belangrijk genoeg.

Erfgoed is altijd al een ondergeschoven kindje geweest. Monumentale gebouwen als het weeshuis, het gasthuis, politiebureau, enz., zijn gesloopt. Nu zien we een andere ontwikkeling. Karakteristieke gebouwen blijven bewaard maar verliezen wel die waarde waar het juist om gaat. Kijkend naar het voormalige Savoy en wat nu de Visserijschool te wachten staat: mooie nieuwe gebouwen voor de gebruiker en verder niets meer. Zij geven niet het gevoel en kunnen niet meer het verhaal vertellen wat er bij hoort en waardoor de identiteit van Katwijk mede gevormd is. De gerenoveerde Rooie Buurt die uit 170 monumenten bestaat. Zie hoe hiermee wordt omgegaan. De gemeente en Dunavie laten het allemaal weer op zijn beloop. Net na de renovatie liepen regelmatig toeristen door de straten en maakte de buurt deel uit van de open monumenten route. Nu niet meer. Ook hier zie je dat dit erfgoed niet meer het verhaal kan vertellen waar Katwijk voor staat.

Opvallend is dat juist een partij als het CDA, die zegt de Katwijkse identiteit zo hoog in het vaandel te hebben staan, het laat afweten. Wat staat ons nog te wachten met het Heerenhuys? En met de Redschuur? Gelukkig zien we dat het wel kan, hulde voor DSV voor hun kantoor aan het kanaal. Zo hoort het. Bij DURF staat het verhaal achter al dat erfgoed centraal. Wij gaan er ons echt voor inzetten dat deze verhalen niet alleen doorverteld maar ook gevoeld kunnen blijven worden en dat daarmee de afkomst van onze eigen identiteit herkenbaar blijft.

Maart 2018