Structurele maatregelen tegen fietsendiefstal op en rond Boulevard


De laatste tijd werd er al meer over gesproken op de sociale media, maar bij navraag bleek ons vermoeden ook te worden bevestigd: er is een zeer grote stijging in het aantal gestolen fietsen op en rond de Boulevard. Waar in 2018 en 2019 het aantal gestolen fietsen nog lag op 12 en 3 (in de periode april tot eind juli), is dat aantal dit jaar al gestegen naar 33.

DURF begrijpt dat het lastig is voor de politie om deze zaken nu op te lossen en vraagt zich af of deze ontwikkeling voor de gemeente geen signaal is dat er extra stappen moeten worden gezet. Wij hebben daarom het college eind juli verzocht om te kijken naar structurele maatregelen, zoals het meer inzetten van lokfietsen of zelfs het plaatsen van camera's. Het moet echter wel een oplossing bieden en niet enkel een manier om het probleem te verplaatsen naar elders in Katwijk.