Tegengaan eenzaamheid topprioriteit

 

In een wereld waar het individu meer en meer voorop komt te staan en het lijkt alsof we steeds minder naar elkaar omkijken is het belangrijk dat de samenleving blijft omkijken naar de mensen die daar moeite mee hebben. Er wordt geschat dat maar liefst een half miljoen mensen last hebben van sociale of emotionele eenzaamheid. Ook in Katwijk lijden er 5200 mensen aan eenzaamheid. Dat is natuurlijk veel te veel.

De verwachting is dat door de vergrijzing eenzaamheid ook in de toekomst een nog grotere rol zal gaan spelen in hoe we onze zorg voor ouderen inrichten. Hier ligt dus ook een taak voor de gemeente om eenzaamheid bij ouderen tegen te gaan. Dit grote (verborgen) probleem is voor DURF absoluut een topprioriteit om er de komende jaren aan te gaan werken. Het mag niet zo zijn dat mensen zich vergeten voelen en daarmee de levensvreugde achteruit gaat. DURF wil een samenleving waarin er wordt omgezien naar elkaar.

Tijdens de ‘Week voor de Achtzaamheid’ zijn er vorig jaar al diverse mooie initiatieven gestart; met onder andere luistercoaches en vrijwilligers die zich inzetten om eenzame ouderen te vermaken. Desondanks kan er ook vanuit de gemeente nog meer actie worden ondernomen om eenzaamheid tegen te gaan. Wij kunnen hier het Rotterdamse actieplan ‘Voor Mekaar’ als dienend voorbeeld nemen. In dit plan waren er verschillende pijlers om de situatie te verbeteren. Allereerst werd er een brede publiekscampagne opgezet om vrijwilligers te mobiliseren en eenzame mensen te motiveren uit hun isolement te stappen. Ook werden de (maatschappelijke) stages van scholen in het voortgezet onderwijs en MBO- en HBO-instellingen ingezet om jong en oud met elkaar te verbinden. Dit verbetert niet alleen de situatie van mensen die te maken hebben met eenzaamheid, maar geeft jonge mensen die worden opgeleid voor het sociaal domein ook de nodige ervaring mee en vergroot maatschappelijke betrokkenheid. Dit sluit perfect aan bij ons idee voor een vorm van onderwijs waar burgerschapsvorming meer centraal komt te staan. Daarmee creëren we een samenleving bestaande uit empathie, in plaats van puur individualisme.

Gedurende de jaren nadat dit plan in werking is getreden nam de eenzaamheid, in tegenstelling tot de landelijke trend, juist af. Katwijk zou kunnen leren van dit soort succesvolle initiatieven uit andere gemeenten. De omvang van de problemen zijn natuurlijk groter in dit soort steden, maar dit soort projecten kunnen op kleinere schaal ook veel betekenen voor de inwoners van onze gemeente.

Maart 2018