Verbied geen kersttraditie

Deze week diende de kersverse collegepartij GemeenteBelangen vragen in over de kerstboomverbranding die jaarlijks wordt georganiseerd door de stichting JIVAK. GemeenteBelangen vindt de kerstboomverbranding een onnodige impact op het milieu hebben en vindt dat het niet rijmt met het ingezette duurzaamheidsbeleid van de gemeente.

De traditie van de kerstboomverbrandingen gaat eeuwen terug en komt voort uit het gebruik dat het nieuwe jaar wordt ingeluid met Nieuwjaarsvuren. Hiermee wilden men kwade geesten verjagen en werd met het ‘nieuwe licht’ het komende jaar gevierd. Dit was zelfs voor het ontstaan van het christendom een traditie en gaat terug tot de tijd van de Germanen.

Het verzoek om een traditie af te schaffen valt prima te rijmen met een langere trend in de Nederlandse samenleving om eeuwenoude tradities te willen stoppen. DURF is hier groot tegenstander van en vind dat we onze tradities juist moeten koesteren. Tradities geven een gevoel van identiteit en samenhorigheid; de politiek moet hier geen geforceerd en abrupt einde aan maken.

Toevallig sprak de raad deze week ook over hoe we in onze gemeente moeten omgaan met erfgoed. Hier sprak onder andere GemeenteBelangen over het grote belang dat erfgoed behouden moet blijven, omdat het zorgt voor een bepaalde mate van herkenbaarheid en identiteitsvorming. Het is onbegrijpelijk dat GemeenteBelangen in deze vergadering wel aandacht vroeg voor ‘speciale straatnaambordjes’, maar geen oog heeft voor het immateriële aspect van erfgoed zoals de jaarlijkse kerstboomverbranding dat is.

Daarnaast is het zo dat het centraliseren van de verbrandingen ervoor zorgt dat er minder overlast wordt veroorzaakt door de verbrandingen op straat. DURF vreest dat als we de gecentraliseerde kerstbroomverbranding door de stichting JIVAK gaan afschaffen, er meer overlast zal zijn doordat men op verschillende plekken in Valkenburg alsnog zelf aan verbrandingen gaat doen. Dit komt de veiligheid en leefbaarheid van Valkenburg dan ook niet ten goede. Het is dan ook niet duidelijk waarom GemeenteBelangen wel vuurwerk wil centraliseren op bepaalde locaties, maar dit met de kerstboomverbrandingen niet wil doen.

DURF staat niet voor een samenleving waarin tradities van de burgers ontnomen worden. Wel zijn wij van mening dat er door de gemeente moet worden gekeken hoe er met duurzame evenementen moet worden omgegaan. Maar DURF vindt het niet goed wanneer de politiek betuttelend en zeurderig optreedt richting de inwoners van Valkenburg. Daarom zijn wij tegen een verbod op de kerstboomverbranding.