Voorstel modern wijkgebouw Katwijk Noord

In november heeft DURF een voorstel ingediend om te kiezen voor een modern wijkcentrum in de Hoornes en hier zo snel mogelijk een locatie voor te kiezen. Door het afstoten van de bibliotheek dreigt er weer een goede voorziening te verdwijnen. Dit vinden wij niet acceptabel. Ook Katwijk Noord heeft recht op een modern en toekomstbestendig wijkcentrum waar de bibliotheek (digiTaalhuis), Welzijnskwartier, K&O en andere partners in de wijk kunnen samenwerken. Deze samenwerking levert de gemeente juist een financiële besparing op.

Eerder had de wijkraad al haar zorgen geuit over het verdwijnen van de voorzieningen in Katwijk Noord. DURF erkent deze zorgen. Het voorzieningenniveau moet ook in Katwijk Noord goed blijven. Doordat de dure plannen met de Noordzeepassage geen doorgang vonden, is er gelukkig geld over voor voorzieningen in andere wijken.

Tijdens de besluitvormende sessie op 17 december zullen wij het voorstel in stemming brengen. Onze verwachting is dat een groot deel van de gemeenteraad ons voorstel zal steunen. Er moet dan snel een uitwerking komen waar en hoe dit gerealiseerd kan worden.