Vragen over combi-regelingen voetbalwedstrijden

In dit voetbalseizoen zullen er weer een aantal prachtige derby’s worden gespeeld in onze gemeente. Quick Boys, VV Katwijk en Rijnsburgse Boys zullen de komende maanden de degens kruisen en daarmee beleeft onze gemeente weer als vanouds een mooi voetbalseizoen. Het is natuurlijk van belang dat hierbij de veiligheid altijd voorop blijft staan, maar tegelijkertijd het spelplezier ook gewaarborgd wordt. Deze week werd bekend dat de voetbalwedstrijd tussen VV Katwijk en Quick Boys op 21 september enkel te bezoeken is voor de uitsupporters door middel van een combi-regeling. Een zwaar instrument dat niet lichtzinnig moet worden ingezet en veel nadelen met zich meebrengt voor de uitspelende partij.

DURF heeft vragen over deze combi-regeling opgesteld omdat het voor ons niet geheel duidelijk is hoe dit proces zich heeft voltrokken en welke partijen aan tafel hebben gezeten. Om draagvlak voor het besluit te creëren lijkt het ons van groot belang om de inbreng van de supportersverenigingen en clubs zorgvuldig mee te wegen. Ook lijken er een aantal praktische moeilijkheden op te treden wanneer er een combi-regeling wordt opgelegd voor een voetbalwedstrijd in één gemeente. Wij hopen dat de beantwoording meer duidelijkheid geeft in aanloop naar de andere derby’s toe.

DURF heeft daarom de volgende vragen voor het college opgesteld:

1. Is er overleg geweest met VV Katwijk en Quick Boys over de aanstaande wedstrijd op 21 september? Zo ja, kwam hier door één van de partijen de wens voor een combi-regeling naar voren?
2. Zijn de supportersverenigingen van de clubs ook meegenomen in het proces om tot deze beslissing te komen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe hebben zij op dit besluit gereageerd?
3. In hoeverre zorgt een combi-regeling ervoor dat bezoekers van Quick Boys gebruik zullen gaan maken van de andere kaartverkoop en zich daardoor juist mengen met het thuispubliek? Is hier in voldoende mate over nagedacht? Zo nee, hoe wordt in de toekomst met dit soort situaties omgegaan?
4. Deelt het college de mening van DURF dat deze aanpak goed geëvalueerd moet worden? Zo ja, kan deze evaluatie worden gedeeld met de gemeenteraad?
5. Wat zijn de criteria die zijn opgesteld om te kiezen voor een combi-regeling bij voetbalwedstrijden? Is er een bepaald toekomstperspectief te geven wanneer deze combi-regelingen niet meer nodig zouden moeten zijn?
6. Wordt er gemiddeld genomen door het opleggen van een combi-regeling bespaard op de politiekosten?