Waarom bemoeit de gemeente zich met de Sinterklaasintocht?

Begin juli werden wij verrast door een artikel op Katwijk Actueel met betrekking tot de Sinterklaasintocht eind dit jaar. Het college wil af van zwarte piet. Het is al langere tijd bekend dat er verschillende opvattingen leven over dit onderwerp, maar het is voor ons echter onbegrijpelijk dat een gemeentebestuur de noodzaak ziet zelf sturing te geven aan de uiting van een bepaalde traditie door er een standpunt over in te nemen en het op de agenda te zetten. De betrokken partijen en de samenleving zouden zelf moeten bepalen hoe zij een traditie vorm willen geven en niet de politiek.

Wij hebben daarom de volgende vragen gesteld:

1) Is het college bekend met het artikel van Katwijk Actueel ‘Gemeente Katwijk wil geen zwarte piet meer’?
2) Waarom acht het college het nodig om een standpunt in te nemen betreffende zwarte piet?
3) Is het college het met DURF eens dat dit uitgerekend een onderwerp is waar een gemeente geen invloed op uit hoeft te oefenen?
4) Is het college voornemens om bij de betrokken partijen actief aan te dringen op een specifieke beleving van een bepaalde feestdag? Zo ja, waarom en hoe verhoudt dit zich tot andere feestdagen? Zo nee, waarom wordt hier dan een actief standpunt over ingenomen?
5) Er wordt gesteld in het artikel dat ‘Alle partijen zijn vrij om hier naar eigen inzicht mee om te gaan’, maar dat tegelijkertijd het uiterlijk wordt besproken. Waarom wordt dit op de agenda gezet door de gemeente? Moet een eventuele aanpassing niet vanuit de samenleving en/of de betrokken partijen komen?
6) Heeft de gemeente Katwijk het nieuwsmedium actief benaderd om dit duidelijk te maken? Zo ja, waarom en is het niet beter om eerst in gezamenlijk overleg te treden met de betrokken partijen?