Waarom DURF niet instemde met het amendement om woningen 10 jaar voor doelgroep te behouden


Betaalbare woningen bouwen en behouden wil iedere politieke partij in Katwijk. DURF is daar geen uitzondering op, zeker als het gaat om sociale koopwoningen. Wij zoeken daarom naar mogelijkheden om deze woningen beschikbaar en betaalbaar te houden - in het bijzonder voor de mensen waarvoor deze huizen bestemd zijn. Als partij zien we diverse opties, die de gemeente en landelijke overheid kunnen inzetten. Neem de zelfbewoningsplicht - een maatregel die kan voorkomen dat er met de sociale koopvoorraad wordt gespeculeerd door beleggers.

Eerder hebben wij hier een voorstel over in stemming gebracht en nu werd dit overgenomen door het college. Eind november werd er in de gemeenteraad ook een amendement ingediend om het speculeren tegen te gaan, door een termijn van 10 jaar te nemen als instandhoudingstermijn (de tijd dat deze woning beschikbaar moet blijven voor deze doelgroep). Eerder stond er 1 jaar aangegeven in de “Doelgroepen verordening woningbouw Katwijk” die nu ter goedkeuring bij de gemeenteraad ligt. Het klinkt als een goed idee, maar toch is DURF tegen dit amendement.

Waarom?

Het idee van de genoemde verordening is dat de juiste doelgroep in aanmerking komt bij de eerste aankoop. Wat betreft het speculeren: in Katwijk worden de woningen marktconform gebouwd, de waardesprong van de woning zal dus gelijk oplopen met de marktontwikkeling. Incasseren van de meerwaarde is hier dus van afhankelijk en maakt het vastleggen voor een lange termijn overbodig. Ook is het de vraag waar mensen het geld vandaan zullen halen voor hun volgende woning die qua prijs wel mee zal stijgen met de marktontwikkelingen. Op die manier krijg je een stilstand op de woningmarkt en dat is voor niemand aantrekkelijk. Voor het behoud voor de doelgroep zijn andere instrumenten zoals de zelfbewoningsplicht beter geschikt en daarom komt het college op korte termijn met een voorstel hiervoor. Gezien er binnen deze korte termijn er naar verwachting geen sociale koopwoningen op de markt komen vinden wij het verstandig om te wachten welke maatregelen er mogelijk zijn om deze problematiek echt afdoende aan te pakken. Geen half werk. Daar zal DURF zich voor blijven inspannen.