Waarom DURF niet zal instemmen met subsidie voor 'de waaier'

DURF hecht veel waarde aan het behoud van erfgoed, maar wel op een wijze die in onze ogen rechtvaardig en juist is. Het is van groot belang zuinig en precies met grote bedragen die gepaard gaan met het onderhoud van monumenten om te gaan.

DURF is tegen een subsidieverlening van €157.767,- voor het dekken van de restauratie kosten voor het monumentale pand ‘de Waaier’. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet allereerst voldaan worden aan voorgeschreven richtlijnen. Er gelden een vijftal richtlijnen om aanspraak te kunnen maken op subsidiegelden. In het geval van “de Waaier” zijn er drie toepasbaar, waarvan er één het meest bepalend is.

Deze richtlijn geeft aan dat als de kosten van de restauratie dusdanig hoog zijn, dat deze redelijkerwijs niet alleen door de eigenaar kunnen worden opgebracht, er een mogelijkheid is tot subsidieverstrekking. We spreken bij “de Waaier” over een restauratiebedrag van iets meer dan €300.000,-. Dit is voor een project als deze niet significant hoger dan vergelijkbare projecten. Bovendien waren de herstelkosten van het pand van te voren al grotendeels ingecalculeerd, waardoor de koper het pand voor aanzienlijk minder dan de kostprijs heeft kunnen overnemen. Daarnaast is er al eerder een subsidie voor het pand verstrekt.

Verder zijn er geen kostenverhogende factoren aan te tonen die buiten de verantwoordelijkheid van de koper zouden vallen. Wanneer bijvoorbeeld de monumentencommissie bijzondere of afwijkende eisen zou hebben gesteld, zou een bijdrage wellicht op zijn plaats zijn. Dit is hier niet aan de orde. Hierdoor is ook de richtlijn waar deze subsidie op berust, niet aan de orde en vervalt daarmee, in onze ogen, het recht op de subsidie.

Het argument dat subsidie op zijn plaats is, omdat villa ‘Allegonda’ hier ook voor in aanspraak kwam, is volgens ons te kort door de bocht. Elke aanvraag voor subsidie moet individueel behandeld worden, anders vervagen de grenzen.

Kortom, volgens ons onvoldoende redenen om de subsidie zondermeer toe te kennen. Wij zien liever dat deze gelden worden ingezet bij projecten die werkelijk steun vereisen om het erfgoed te kunnen bewaren. Denk hierbij aan onderhoud, waarbij duidelijk is dat de kosten niet gedekt kunnen worden door de eigenaren, zoals onderhoud aan kerken, de vuurtoren, et cetera.