Waarom een motie voor vuurwerkvrije zones?

DURF heeft gisteren samen met de ChristenUnie een motie ingediend om de mogelijkheden voor vuurwerkvrije zones in Katwijk te onderzoeken. Dit werd bijna door de gehele raad gesteund, namelijk door het CDA, SGP, GemeenteBelangen, PvdA, D66, HvK, Fractie Smits en KiesKatwijk. Er werden gisteren hierover veel vragen gesteld en wij zouden daarom graag nog een keer willen uitleggen wat onze beweegredenen zijn geweest en waarom dit in ons verkiezingsprogramma stond.

Het is belangrijk dat vuurwerk in zijn totaliteit niet wordt afgeschaft omdat het, zoals door veel mensen ook wordt gezegd, een traditie is die door heel veel mensen een warm hart wordt toegedragen. Daarnaast is het wel duidelijk dat een groeiende groep mensen vindt dat er strenger op vuurwerk moet worden gecontroleerd en naar deze mensen moet ook worden geluisterd. Dit zijn overigens niet ‘een paar zeurders’, maar een forse groep mensen: https://ioresearch.nl/…/draagvlak-voor-strengere-handhaving…
Voor ons is het van belang dat er een realistisch compromis wordt gesloten en dan komen wij automatisch uit op vuurwerkvrije zones. Deze vuurwerkvrije zones zullen echt niet in grote delen van Katwijk worden ingevoerd, maar daar zal worden gekeken naar hele specifieke locaties. Locaties waar veel mensen wonen die overlast kunnen ondervinden van het vuurwerk. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de omgeving van de Wilbert en Overduin, maar ook op locaties waar uitlaatplaatsen, parken en scholen gevestigd zijn. De kans is klein dat u straks niet meer in uw wijk vuurwerk kan afsteken en dat zouden wij ook helemaal niet willen.

Wij denken dat het niet verkeerd is om rekening te houden en solidair te zijn met de mensen die overlast ondervinden van het vuurwerk door bijvoorbeeld de geluidsoverlast of doordat zij hun hond niet meer kunnen uitlaten. De signaalfunctie van de gemeente speelt hierbij een belangrijke rol; wat willen wij als gemeente uitstralen? Dat er helemaal niet wordt geluisterd naar mensen die op specifieke locaties overlast ervaren? De handhaving is natuurlijk altijd een lastig onderwerp, maar uit veel andere gemeenten (momenteel zijn het er al 73) blijkt dat vaak de vuurwerkvrije zones worden gerespecteerd vanwege de locatie en er minder overlast wordt ervaren door omwonenden. Ook zijn wij er voorstander van om de resultaten straks jaarlijks te evalueren en daarbij spelen de ervaringen van inwoners een zeer grote rol. In de motie is ook opgenomen dat het komende onderzoek ook rekening moet houden met de wensen van inwoners omdat de locaties ook door inwoners gesteund moeten worden!