Waarom u DURF zou moeten stemmen

DURF is een lokale partij die streeft naar meer democratie, vernieuwing en het oplossen van de woningnood. Wij zijn een echte volkspartij; het is ons doel de hele samenleving te vertegenwoordigen. Iedereen is van harte welkom en wij staan altijd open voor vragen die er onder mensen leven. 

DURF is opgericht uit onvrede over de huidige politieke partijen. Momenteel schieten zij op meerdere vlakken fors tekort. Zo is er een structureel probleem binnen de lokale politiek. Doordat gemeentes steeds meer samenwerkingsverbanden smeden, worden besluiten steeds vaker op een hoger niveau genomen, verder op afstand van de gekozen gemeenteraad. Hierdoor wordt de democratische controle op besluiten ondermijnt. De huidige partijen hebben daar te weinig oog voor.

Verder is er steeds minder interesse in de lokale politiek wat terug is te zien aan de dalende stembusgang. En dit heeft gevolgen voor de acceptatie van besluiten, en het gezag waarop de gemeenteraad zich kan beroepen. Want wie vertegenwoordig je nog als amper de helft van de kiezers de moeite neemt te gaan stemmen? DURF ziet het daarom als haar prioriteit om meer mensen naar de stembus te trekken. 

Daarnaast is er ook een tekort in de inclusiviteit. Als de helft van de burgers niet gaat stemmen, proberen politieke partijen de doelgroepen te bereiken die wel naar de stembus gaan. Hierdoor raakt het politieke landschap versplindert. Iedere partij gaat zich richten op een bepaalde groep mensen, en verliest daarbij het besef dat ze systematisch de rest van de burgers niet meenemen in hun politieke besluitvorming. DURF wil met deze hokjesgeest breken. Daarom zijn wij een pragmatische centrumpartij. De lokale politiek is uiteen gespleten en DURF wil de lijm vormen die de kloven overbrugt. Wij willen iedereen vertegenwoordigen. Mensen uit alle dorpskernen, gelovig of seculier, jong en oud. Onze gemeente is hard toe aan een constructieve volkspartij. 

De versplintering heeft er verder voor gezorgd dat de oppositie geen sterke vuist kan vormen. Terwijl dat wel zou moeten om het lokale bestuur effectief te controleren. De oppositie moet alternatieven bieden voor de besluiten van het college. Laten zien dat het anders kan. Ze moet een soort blok vormen, een democratisch machtsblok, en niet de wapens onderling tegen elkaar opnemen vanuit diepe verdeeldheid. DURF wil deze taakopvatting weer serieus nemen. Mochten we noodgedwongen plaats moeten nemen in de oppositie, dan zullen wij niet achterover leunen maar altijd blijven zoeken naar betere voorstellen. Wij hameren nu al op innovatie en vernieuwing. Als wij kijken naar andere gemeentes concluderen we dat er nog veel te winnen valt. Wij willen een breder perspectief, nieuwe ideeën ook hier mogelijk maken. Veel voorstellen in ons partijprogramma zijn dan ook succesvol gebleken maatregelen die elders in ons land al hun waarde hebben bewezen. Er is alleen een partij nodig die het lef heeft hiervoor te pleiten. 

Maar we willen geen streep door het verleden zetten. Integendeel. DURF is trots op ons lokale erfgoed, onze geschiedenis en het authentieke karakter van onze gemeente. Wij vinden dat hiervoor ook meer aandacht en waardering mag komen. Onder andere in het onderwijs. Maar dat neemt niet weg dat er problemen zijn die dringend moeten worden aangepakt. Er is een drastische woningnood, er dreigen forse tekorten in de zorg en geldsverslindende besluiten worden veel te makkelijk genomen. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe bibliotheek. Nog los van de enorme som geld die ermee gemoeid is, legt de discussie over de bibliotheek een ander pijnlijk gebrek bloot: beslissingen worden niet op basis van feiten gefundeerd. Bij de twist rondom de zondagsrust is hetzelfde te zien. Momenteel zijn partijen al in hun eigen ideologische kamp gekropen. Terwijl er helemaal geen cijfers zijn over het draagvlak, of er inderdaad werkgelegenheid en inkomsten wegstromen naar andere gemeentes. We weten helemaal niet wat de gevolgen zijn, uitvoerig onderzoek ontbreekt.  

DURF vindt het zorgelijk dat feiten naar de achtergrond zijn verdrongen. Wij vinden dat de gemeenteraad veel meer moet inzetten op onderzoek voordat ze beslissingen neemt. Het mag toch niet zo zijn dat er met valse argumenten een debat wordt gevoerd? dat we langs elkaar heen praten met een verzonnen waarheid? Feiten vormen het fundament voor het debat. Dat mag nooit worden vergeten. 

Wij zijn dan ook vereerd dat we namens u de noodzakelijke veranderingen mogen realiseren. 

Februari 2018