Wij steunen het initiatief voor een StemWijzer van harte!

De gemeente zou vanzelfsprekend alles op alles moeten zetten om het voor burgers gemakkelijk te maken om hun keuze te bepalen volgend jaar. Vorige week stond in de Katwijksche Post een interessant ingezonden stuk waarin werd gepleit voor een onafhankelijke StemWijzer. Hier zijn wij het helemaal mee eens en ook wij vinden dat de gemeente hiervan werk moet maken om de politieke betrokkenheid te bevorderen. Bij de Tweede Kamerverkiezingen waren er nog nooit zoveel zwevende kiezers en bij de gemeenteraadsverkiezingen zal dit niet anders zijn. Als er in Katwijk maar liefst 11 partijen meedoen, wordt het voor veel mensen onoverzichtelijk wat nu precies de onderlinge verschillen zijn. Een StemWijzer verzorgt een bepaald competitief element omdat ieder persoon toch benieuwd is naar waar hij of zij op uitkomt. Politiek interesse wordt hiermee indirect gewekt. Ook biedt het mensen die zich niet bezig houden met de lokale politiek een eerlijke kans om zich in voldoende mate een bepaalde richting op te laten sturen. Het gros van de mensen zal niet de verkiezingsprogramma’s lezen, debatten kijken of zelfs nog een krant lezen. Een StemWijzer kan vooral de niet-geïnteresseerde persoon laten interesseren voor de verkiezingen en het is dan ook een kleine stap om ook daadwerkelijk te stemmen.

Wij zouden elke partij willen oproepen om het aankomende initiatief te steunen. De kosten die hiermee gemoeid zijn wegen ruimschoots op tegen de baten. Het zou een slechte ontwikkeling zijn als partijen dit tegen houden omdat zij het idee hebben dat dit hun eigen positie kan ondermijnen. Het alternatief is dat er allerlei niet-onafhankelijke StemWijzers worden gemaakt en dat is iets wat voorkomen moet worden.