Windmolens bij het Valkenburgse Meer zorgen voor onduidelijkheid

In februari heeft DURF veel vragen gesteld over de mogelijke komst van drie of vier windmolens bij het Valkenburgse Meer. De komst van deze windturbines kan verschillende nadelen met zich meebrengen voor de bebouwde omgeving en het recreatiegebied bij het Valkenburgse Meer in het bijzonder. Geluidsoverlast, onzekere energielevering, slagschaduw, vogelsterfte en horizonvervuiling zijn er een aantal die vaak onderbelicht blijven als er over deze windmolens wordt gesproken en daarom vragen wij daar aandacht voor.

Uit de beantwoording lijkt het haalbaarheidsonderzoek niet erg gedetailleerd. Er wordt aangegeven dat men enkel zal kijken naar geluidsoverlast en de financiële haalbaarheid; hierbij wordt niet duidelijk gemaakt wanneer de aspecten wel/niet in voldoende mate zijn gewaarborgd. Wanneer is het financieel rendabel? Welke normen gaat de gemeente Katwijk hanteren voor het geval de windturbines geluidsoverlast veroorzaken? Op deze vragen had DURF graag een antwoord gehad. Als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de windmolens er niet kunnen komen dan zal de gemeente opnieuw het gesprek aangaan met de provincie. Het is echter onduidelijk wanneer het niet haalbaar wordt geacht. Al met al wachten wij af op het haalbaarheidsonderzoek en daar zullen wij dan ook kritisch naar kijken.

Verder blijkt wel uit de beantwoording dat er maximaal ruimte zal zijn voor drie windturbines en van rond de 3 MW (een gemiddelde hoogte vergelijkbaar met de Euromast) en dat er een natuurtoets zal worden gedaan om de impact op vogels in de omgeving te meten. Dit laatste juichen wij van harte toe en hopen dat de eventueel (negatieve) resultaten zwaar zullen worden meegenomen in het oordeel om wel/niet de windturbines te plaatsen.

Meer lezen? Hier kunt u de beantwoording vinden: https://katwijk.notubiz.nl/document/7431153/1