Woningen Parledam behouden voor ouderenDonderdag 3 december sprak de gemeenteraad over de eventuele verkoop van de Parledam. Eigenaar DSV wil het complex van de hand doen, zodat het de leningen aan de gemeente kan terugbetalen en er meer financiële ruimte is. Daarnaast speelt mee dat de overdrachtsbelasting per 1 januari fors zal stijgen, waardoor wachten met de verkoop nadelig is. Toch staan daarmee niet alle seinen op groen. En het verbaast DURF dat het leeuwendeel van de politieke partijen zich daarover niet kritisch uit liet.

Waar maken wij ons als zorgen om?

DSV verliest huurinkomsten, alternatieven zijn niet onderzocht en we weten niet wat de effecten op (middel)lange termijn zijn van de verkoop van de Parledam.

Veel partijen hamerden op het financiële belang – als gemeente krijgen we ons geld terug. Maar er ligt ook een maatschappelijke taak die aandacht vraagt: hoe zit het met de toekomst van de huurwoningen? We kennen de goede inzet om de woningen voor de doelgroep oude, zorgbehoevende inwoners te behouden, maar nergens hebben we garanties. We moeten het doen met goede bedoelingen en daarop vertrouwen. Als DURF vinden we dat onvoldoende. De vraag naar seniorenwoningen zal alleen maar toenemen, en daarom moeten we appartementen die speciaal voor deze doelgroep zijn gebouwd ook voor hen behouden. Als DURF wilden we de harde toezegging, dat de koop alleen door zou gaan als deze eis werd gewaarborgd, maar het college stelde die toezegging niet te kunnen geven.

Komende dagen wordt er meer informatie bekend en op 17 december zal de raad een besluit nemen. Als DURF blijven we echter kritisch, wachten we de informatie af, en zullen dan de balans opmaken.