Zoek positieve oplossing voor bedrijfsbusjes in drukke straten

Het parkeerbeleid zorgt altijd voor een felle discussie, want het gaat om veel verschillende belangen. De afgelopen tijd hebben er veel mensen bij ons geklaagd over het grote aantal bedrijfsbusjes die staan geparkeerd in straten waar al nauwelijks parkeerplekken zijn. DURF wil dat het college met een plan van aanpak komt om dit in goede banen te leiden, zonder dat mensen gedwongen worden hun voertuig ergens anders te zetten.

Het is van belang om rekening te houden met de verschillende belangen die meespelen. Wij begrijpen het zeer goed dat mensen voor de veiligheid en gemak hun bedrijfsbusje liever dichtbij parkeren en als het aan ons ligt blijft dat ook toegestaan. Het is een ontzettend complex probleem en het is moeilijk om te zien wat wel en niet werkt. Wij gaan daarom het college vragen zelf met een aanpak te komen, want er zijn echter wel mogelijkheden om op een positieve manier eigenaren te verleiden hun bedrijfsbusje ergens anders te parkeren. In de eerder beantwoording op onze vragen heeft de gemeente dit ook al aangegeven. Dit is vooral van belang in gebieden waar de parkeerdruk al ontzettend hoog is en een parkeerplek vinden lastig is.

DURF zal daarom met een motie komen om met een plan van aanpak te komen om op een positieve manier eigenaren van bedrijfsbusjes te verleiden hun wagen ergens anders te zetten. Daarnaast vinden wij dat dit een vast onderdeel van de gesprekken moet zijn tijdens bewonersavonden en gesprekken met de wijkraad. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de hoge parkeerdruk afneemt en slim wordt opgelost.