Zorg dat Katwijk groen blijft!

Vanavond wordt er in de gemeenteraad een motie besproken over de Kwakelwei. DURF vindt het zeer belangrijk dat de Kwakelwei groen blijft en daarom gaan wij de wethouder vragen dit mee te nemen in het nog op te stellen groenbeleidsplan. Er is in Katwijk al weinig groen en het laatste stukje bebouwen met woningen is voor ons geen optie. Het bouwen van woningen moet óók gebeuren, maar dat zal de komende jaren al het geval zijn op vliegveld Valkenburg. Het is daarom op dit moment niet nodig op de Kwakelwei.

De motie die vanavond wordt ingediend zal betrekking hebben op het aanleggen van een stadspark (dus niet enkel op het groen houden). Dit is een goed uitgangspunt, maar wij willen eerst het groenbeleidsplan afwachten om te zien hoe dat valt binnen het grotere plaatje. Een stem tegen de motie die vanavond wordt besproken is daarmee absoluut geen stem tegen groen.