Zorgelijke resultaten uit Wob-verzoek DSV en gemeente KatwijkIn juli 2020 zijn wij met ons Wob-verzoek rond de financiële problemen bij DSV en de gevolgen voor de gemeente begonnen. Wij vinden namelijk dat de onderste steen boven moet komen en kunnen niet accepteren dat bij zo'n groot debacle een raadsonderzoek werd tegengehouden door de coalitie. Het gaat voor ons niet meer zozeer om DSV, maar om het vertrouwen dat wij stellen in ons Katwijkse bestuur.

Uit de vrijgegeven mailtjes blijkt dat ambtenaren in februari 2018 naar aanleiding van een rapport van 'Finance Ideas' al zorgen hadden over de financiële situatie bij DSV, het inzicht bij de organisatie en het gebrek aan actie. De wethouders moesten, zoals je kunt lezen, geïnformeerd worden maar de gemeenteraad heeft deze informatie toen niet ontvangen. De wethouder stelde tijdens het laatste debat dat 'alle rapportages goed waren'. De gealarmeerde mailwisseling tussen de ambtenaren lieten echter een heel ander beeld zien.

De vraag is waarom deze ambtenaren, die het dossier van DSV goed volgden, precies zo gealarmeerd waren. Deze mailtjes zijn niet bijgevoegd bij het onderzoek naar de gemeente Katwijk en DSV. Waarom is dit niet gedaan? Het rapport wil de gemeente vooralsnog geheim houden. Ook wordt voor ons nu duidelijk waarom het college er niet voor heeft gekozen om te onderzoeken of aan de hand van de beschikbare informatie moest worden ingegrepen. Als dit wel was gedaan dan had men waarschijnlijk geconcludeerd dat de gemeente de problemen kon zien aankomen.

17 december zullen wij vragen om een nadere onderbouwing van de stukken die het college vertrouwelijk wil houden. Ons doel is transparantie in de politiek voor alle burgers van Katwijk. Als documenten onterecht worden achtergehouden dan is dit voor ons niet acceptabel. Wij hopen dat u onze inzet kunt waarderen en dat een meerderheid van de gemeenteraad nu wel zal kiezen voor een raadsonderzoek.