Zorgen over opstappen Participatieraad

De Participatieraad Sociaal Domein Katwijk heeft op 20 mei aangegeven dat zij stoppen met haar werkzaamheden voor de gemeente.

DURF vindt het belangrijk dat er binnen het sociaal domein een Participatieraad is die het college en de raad kan adviseren. Wij betreuren dan ook zeer het opstappen van de Participatieraad en vinden het, op zijn zachtst gezegd, enorm vervelend dat op deze manier participatie in de gemeente Katwijk niet voldoende op gang kan komen. Het kan en mag niet zo zijn dat goedbedoelde adviezen van inwoners niet op waarde worden geschat.

Sinds juli 2016 is het immers de tweede keer dat leden van deze adviescommissie besluiten op te stappen. Wij vinden daarom dat het college ook kritisch naar zichzelf moet kijken en stelde verschillende vragen aan het college. Wat is er gedaan om de ontevredenheid weg te nemen? Hoe kijkt het college terug op de betrokkenheid van de Participatieraad tijdens de afgelopen maanden?

Het college heeft ondertussen aangegeven dat er zal worden gezocht naar nieuwe leden voor de Participatieraad. DURF vindt het echter wel van groot belang dat er eerst lessen worden getrokken om toekomstige ontevredenheid te voorkomen en participatie van inwoners goed te laten verlopen.