Zorgen over verkoop wijkgebouw 't Zandgat


Begin september werden wij op de hoogte gesteld door derden van de eventuele verkoop van wijkgebouw ‘t Zandgat aan de UNI. Het huurcontract voor de wijkvereniging Noord/Noord-Oost zou per 1 augustus volgend jaar worden opgezegd, maar het formele besluit is nog niet genomen.

DURF is verrast door deze ontwikkeling. De komende tijd zou er juist in een breder verband worden gekeken naar het Katwijkse accommodatiebeleid en wordt er in het kader van de bezuinigingen een integrale afweging gemaakt. De keuze van het college om hier op vooruit te lopen steunen wij niet en past voor ons niet in de werkwijze die eerder door de gemeenteraad is vastgesteld.

Daarnaast vindt DURF het van groot belang dat het kwetsbare vrijwilligers- en verenigingsleven niet zomaar extra onder druk wordt gezet. Bij de verkoop van het wijkgebouw moeten de gevolgen voor de vrijwilligers, activiteiten en wijk voldoende in beschouwing worden genomen.