Arie van Rooijen

Arie van Rooijen

Mijn naam is Arie van Rooijen, en ik woon samen met mijn vrouw in de Rooie Buurt. Technisch geschoold en na de hogere zeevaartschool in Vlissingen gaan varen op de koopvaardij en baggerschepen als scheepswtk. Nu werkzaam als Assetengineer bij een drinkwaterbedrijf. Verder gespecialiseerd in het (her)ontwerpen van bedrijfsprocessen en changemanagement. Zet mij graag in als het gaat om sociale betrokkenheid aan de gemeenschap. Oud-bevelvoerder bij de vrijwillige brandweer van Katwijk en grote inzet om de huurdersparticipatie in Katwijk echt inhoud te geven. Veel belangstelling en actieve inzet voor het behoud van het (maritieme) erfgoed zoals bijv. de Visserijschool. Wat de politiek betreft staat bij mij het bevorderen van de democratisering voorop. De aandachtsgebieden waarvan ik vind dat zij de komende jaren bijzondere aandacht vergen zijn huisvesting, omgevingswet, zorg, erfgoed en natuur/milieu. En als er nog tijd over blijft na deze activiteiten zit ik op mijn zeilbootje op het ruime water te genieten van het "echte" leven.